Interdisciplinary Cyber Training


Titlul proiectului: Interdisciplinary Cyber Training
Acronim proiect: InCyT
Domeniu: Educație și formare profesională
Data începerii proiectului : 01.11.2021
Durata totală a proiectului: 24 luni
Data de încheiere a proiectului: 01.11.2023
Pentru mai multe detalii despre agențiile naționale Erasmus+ disponibile, vă rugăm să consultați pagina următoare:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Protecția datelor cu caracter personal: Vă rugăm să citiți declarația noastră de confidențialitate pentru a înțelege cum procesăm și vă protejăm datele personale. Vă rugăm să consultați pagina următoare:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Scopul proiectului de doi ani Erasmus+ Interdisciplinary Cyber Training (InCyT) este mai întâi de a dezvolta un cadru de competențe în domeniul securității cibernetice pe care companiile să-l poată utiliza pentru a descrie și îmbunătăți competențele și abilitățile pentru a dezvolta strategia de securitate cibernetică a unei companii și pentru a evita atacurile cibernetice și sectorul VET pentru a-și îmbunătăți planurile de educație.

În plus, vor fi dezvoltate și testate programe interdisciplinare de învățare susținute digital și unul de mentorat pentru angajații IMM-urilor, o platformă digitală de învățare și cooperare pentru aceștia, o versiune adaptată pentru VET și un model european de transferabilitate.