Interdyscyplinarne szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa


Tytuł projektu: Interdyscyplinarne szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa
Akronim projektu: InCyT
Dziedzina: Kształcenie i Szkolenia Zawodow
Data rozpoczęcia projektu: 01.11.2021
Całkowity czas trwania projektu: 24 miesiące
Data zakończenia projektu: 01.11.2023
Szczegółowe informacje o dostępnych Narodowych Agencjach Programu Erasmus+ można znaleźć na następującej stronie:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Ochrona danych osobowych: Prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Celem dwuletniego projektu Erasmus+ Interdisciplinary Cyber Training (InCyT) jest przede wszystkim opracowanie ram kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, które firmy mogą wykorzystać do opisania i doskonalenia kompetencji i umiejętności w celu opracowania strategii bezpieczeństwa cybernetycznego firmy i uniknięcia ataków cybernetycznych, a instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego do udoskonalenia swoich planów edukacyjnych.

Ponadto zostaną opracowane i przetestowane wspierane cyfrowo interdyscyplinarne programy nauczania oraz programy mentorskie dla pracowników średnich wielkości przedsiębiorstw, cyfrowa platforma uczenia się i współpracy dla nich, dostosowana wersja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz europejski model możliwości transferu.